הכנת רצועת לוגו / באנר

פעילות זו היא הזדמנות מצוינת להפעיל את התלמידים בדרך יצירתית בהכנת רצועת לוגו (באנר) למרחב הכיתתי.

לצורך פעילות זו על התלמידים לאתר את הייחודיות שלהם ככיתה ביחס לכיתות אחרות (לצורך כך עליהם להיכנס למרחבי הכיתות האחרות), ולשלב מאפיינים מחיי הכיתה (תמונות /ביטויים /אירועים / סמלים ועוד).

ניתן לערוך תחרות בין הכיתות השונות.

אתר המאפשר ליצור באנרים דינמיים בחינם : bannersnack

לאחר הרשמה קצרה, ניתן ליצור בקלות באנרים. באתר מצויים מגוון רחב של באנרים היכולים לשמש בסיס לבניית באנר למרחב הכיתתי.

סרטון הדרכה בעיצוב רצועת לוגו (באנר) למרחב הכיתתי.


סרטון הדרכה