הפעלת נאמני מחשב

נאמני מחשב הם קבוצת ילדים מהשכבות הבוגרות בבית הספר, או נציגי כיתות, אשר יבחרו על ידי המחנכים ורכז/ת התקשוב בבית הספר ובאישורו של המנהל/ת.

תפקידם לסייע ולתת מענה לצרכים שונים במהלך השיעורים המתוקשבים, בפעילות בית ספרית ובהפעלת הפורטל ומרחביו. קבוצת נאמני מחשב מעודדת למעורבות ותרומה לקהילה במעגלים השונים של בית הספר ופותחת בפני תלמידים נוספים אפשרות לתרום לבית ספר ולקהילה במקום בו הם מרגישים חזקים ובעלי יכולת מתאימה. ניתן להיעזר בהם לתכנון ולהפעלת  "מסע בפורטל בית הספר".