פאזל להכרת האתר

הצעה לפעילות מסכמת להכרת האתר הבית ספרי

1. בחרו דף מסוים מתוך האתר הבית ספרי.

2. צלמו את המסך.

3. שמרו את התמונה במחשב שלכם.

4. היכנסו לאתר : http://www.flash-gear.com/npuz

5. לחצו על "בחר קובץ" >> בחרו את התמונה >> בחרו את גודל החלקים של הפאזל.

6. ניתן להטמיע את הפאזל באתר הבית ספרי. (ראו דוגמה מטה).

7. ניתן לערוך תחרות בין התלמידים, מי מגלה ראשון מאיזה דף באתר הבית ספרי התמונה לקוחה.


התוצר :


פאזל